За Еуратек

История

Българо-чешкото дружество Еуратек ООД стартира своята дейност през 1992г. Вече 25 години компанията има успешни продажби на българския пазар като традиционно е в топ пет на автомобилни фирми с най-високи продажби.

Политика на компанията

Удовлетвореността на нашите клиенти и служители, както и спазването на всички норми и закони са залегнали и в политиката и в цялостната стратегия на компанията.


Контакти

Свържете се с нас