Процедура и условия на обратното изкупуване

Една от предлаганите услуги от Еуратек ООД е възможността да замените използван автомобил с нов, чрез обратно изкупуване.


Процедура на обратно изкупуване:

Еуратек ООД изкупува всякакви автомобили, в зависимост от възраст, пробег и техническо състояние. Автомобилът се предоставя за предварителен оглед и оценка от оторизиран сервиз. Изготвя се оценка на автомобила, стойността му се приспада от цената на избрания нов автомобил и се формира сумата за доплащане от клиента.


Еуратек ООД си запазва правото да откаже изкупуването на автомобили на възраст над 10 години, автомобили с пробег над 200 000 км или без сервизна история в страната.


За допълнителна информация относно обратното изкупуване на автомобили, моля свържете се с нашите дилъри на телефони: 02/813 700 втр. 233, 0888 69 39 43