Политика на компанията

Водени от девиза на Лаурин и Клемент - "Само най-доброто, което можем да направим е достатъчно добро за нашите клиенти", ние се стремим да предлагаме на клиентите си не само висококачествени автомобили, но и най-доброто възможно консултиране и следпродажбено обслужване. Удовлетвореността на нашите клиенти и служители, както и спазването на всички норми и закони са залегнали и в политиката и в цялостната стратегия на компанията.