ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Как да разбера дали автомобилът ми е засегнат?

Всички клиенти, засегнати от мерките, са получили писмо, утвърдено с регулаторните органи, още през пролетта на 2016 г., в което са уведомени, че автомобилите им трябва да бъдат обновени. След като техническите мерки за даден модел бяха одобрени и на разположение, клиентите получиха второ писмо, с което бяха поканени да уговорят посещение със сервизен партньор по свой избор.


Освен това, от октомври 2015 г. всеки клиент в Европа може да получи информация онлайн или чрез своя търговски или сервизен партньор за това дали неговият автомобил е засегнат. Базата от данни съдържа всички засегнати стандарти за емисии. Останалите марки от VW Group също предоставят информация по проблема на своите уебсайтове.


Бензиновите двигатели не са засегнати от проблема с NOx емисиите, тъй като двигателят и системата за третиране на отработените газове при дизеловите и бензиновите двигатели са напълно различни.

Никой автомобил ŠKODA, които сега се регистрира за пръв път в Европа, не е засегнат от проблема с NOx емисиите.

2. Автомобилът ми е засегнат. Мога ли да продължавам да го ползвам?

Да. Проблемът с емисиите се отнася до характеристиките на емисиите на азотни оксиди (NOx) когато са в тестови условия.


Проблемът с NOx емисиите не променя факта, че Вашият автомобил остава безопасен и годен за ползване. Няма доказателства, които предполагат, че автомобилите със засегнатия дизелов двигател EA189 представляват риск за здравето или безопасността в резултат на проблема с NOx емисиите.

3. Автомобилът ми е засегнат. Ще трябва ли да заплатя ремонта?

Не, няма да трябва да заплатите прилагането на техническите мерки.


ŠKODA ще направи всичко възможно да намали до минимум причиненото неудобство, включително, ако е необходимо, да Ви осигури мобилност докато се извършва ремонтът. ŠKODA може да извърши дейностите по прилагане на мерките при друго Ваше планирано посещение на сервиза (макар че препоръчваме да насрочите посещение за сервизната акция при първа възможност, когато тя е на разположение за Вашия автомобил). Мерките също така могат да бъдат извършени във всеки оторизиран сервизен партньор на ŠKODA.

4. Какви технически подобрения ще бъдат извършени?

За повечето варианти на двигателя, техническите мерки се състоят от актуализация на софтуера, която включва последните постижения открития от продължаващото усъвършенстване на процеса на горене при дизеловите двигатели в последните години, чрез промени, като например подобрен режим на впръскване. Чистото време за труд за тези мерки ще бъде около половин час.


Единствено за двигателите с обем 1.6 l е необходимо също така да бъде монтиран т.нар. преобразувател на потока. Времето за изпълнение на техническите мерки е по-малко от един час.

5. Кои параметри се настройват от софтуера?

Първата специфична мярка, която дава възможност за намаляване на NOx емисиите е добавянето на вторично впръскване към режима на впръскване на гориво (т.нар. разделено впръскване). Това вторично впръскване използва част от горивото от основното впръскване, което означава, че няма неблагоприятен ефект върху разхода на гориво. Вторичното впръскване се случва скоро след основното впръскване, като създава въртящ момент и окислява създадените по-рано при горенето сажди директно в горивната камера.


Що се отнася до втората мярка, прецизирането на дизеловата технология ни позволява горивото да се инжектира при по-високо налягане и с постоянен интензитет. По-високото инжекционно налягане атомизира по-ефективно горивото, което води до по-ниски нива на сажди при горене от самото начало.


6. Засегнати ли са дизеловите двигатели EU6 от проблема при тестването за NOx емисии?

Не, нашите дизелови двигатели EU6 не са засегнати от проблема с NOx емисиите.


За автомобилите с EA288 дизелови двигатели, предлагани от Volkswagen Group в Европейския съюз, сертифицирани според стандартите за емисии EU6 или EU 5, не се налага отстраняване или подмяна на софтуера. Това е потвърдено от регулаторните органи.

7. Може ли обновяването да причини някакви щети на автомобила?

Не, обновяването не може може да причини никакви щети на автомобила Ви.

8. Трябва ли задължително мерките да бъдат приложени на засегнатия ми автомобил (някои адвокатски кантори препоръчват това да бъде отказано)? Какви са последствията, ако не бъдат приложени?

Моля, обърнете внимание, че в страни, в които съответните органи са направили акцията задължителна за клиента, ако клиент откаже да участва в определена акция в рамките на даден срок, той може да бъде санкциониран от компетентните органи, например чрез извеждането от експлоатация или прекратяване на регистрацията на засегнатите автомобили.

9. Могат ли техническите мерки в рамките на акцията да бъдат извършени от независим сервиз?

Сервизната акция ще бъде извършена без никакви разходи за клиентите. Вземайки предвид това обстоятелство, както и факта, че Volkswagen AG трябва да носи отговорност за правилното изпълнение на сервизната акция пред държаните органи, необходимите ремонтни дейности ще се извършат в оторизираната сервизна мрежа на ŠKODA, в съответствие със законовите изисквания. Отделните пазари все още проучват допълнителни решения, например, сътрудничество с други партньори или „мобилни решения"" за големи клиенти и клиенти с автопарк, например.

10. Какво следва да направи клиент, който закупува употребяван автомобил с неактуализиран софтуер?

Моля, свържете се с оторизиран сервизен партньор на ŠKODA.

11. Как ще бъде осъществен първоначален контакт с клиетите, чиито автомобили са засегнати?

Моля, свържете се с оторизиран сервизен партньор на ŠKODA.

12. Собственик съм на засегнат автомобил и живея в страна от Европейския съюз. Реших да не се възползвам от мерките за актуализация на софтуера. Имам ли право да продължа да шофирам в Германия (например на почивка)?

Да.