Политика за бисквитките

Тази Информация за обработката на лични данни чрез “бисквитки” и други уеб технологии (“Информация” или “Изявление”) пояснява как обработваме лични данни за Вас чрез уеб технологии. Това Изявление включва по-конкретно (i) какви уеб технологии може да използва Уебсайтът (ii) какви лични данни за Вас обработваме, (iii) как и за какви цели използваме и обработваме тези данни, (iv) на кого и къде пренасяме тези данни и (v) как защитаваме тези данни и какви права имате във връзка с обработката на тези данни. Това Изявление може да се обновява периодично. Всички промени по това Изявление ще бъдат публикувани на Уебсайта и в случай на съществени промени, Вие ще бъдете уведомени.

Какви уеб технологии може да използва Уебсайтът:Ние, както и определени трети страни, които предоставят съдържание, реклама или друга функционалност на нашия Уебсайт, може да използваме различни технологии, за да получим и обработваме данни, когато Вие посещавате Уебсайта, и това може да включва “бисквитки” и други технологии.

“Бисквитки”

“Бисквитките” са малки файлове, които се съхраняват на Вашето устройство и които ни помагат да събираме данни за Вашите действия. По-конкретно, „бисквитките” ни позволяват да съхраняваме Вашите настройки и предпочитания, да помним Вашите данни за достъп, да предоставяме целенасочено съдържание и маркетингови комуникации, и ни помагат да разберем коя част на нашия Уебсайт е най-популярна и да анализираме работата на Уебсайта. „Бисквитките” може да идват от нас (“бисквитки от първа страна”) или от трети страни, чиито услуги ползваме (“бисквитки от трети страни”).

По всяко време Вие можете да настроите своя браузър да приема всички „бисквитки”, да ги деактивира или да показва, когато се изпраща бисквитка. Моля, обърнете внимание, че Уебсайтът е настроен да работи с активирани „бисквитки”, така че някои функции на Уебсайта може да не работят правилно ако „бисквитките” са деактивирани.

IP адрес

IP адресът е уникален номер, свързан с компютъра или друго устройство, комуникиращо чрез Интернет протокола. Всеки път, когато се пренасят данни, Вие трябва да знаете IP адреса на изпращащия и получателя.

Пиксел

Пикселът е софтуерен код, който позволява проследяване на потребителите и тяхното поведение на уебсайтове, на които е инсталиран. Това може да е базово проследяване дали потребител е посещавал уебсайтa до подробно проследяване на действия, като например добавяне на продукт в кошницата, избиране на продукта, изпращане на форма, и т.н. Пикселът може да предава събраната информация към трета страна, т.е. доставчика на кода.

Обработвани лични данни:

Уебсайтът обработва следните категории лични данни и данни за Вас:

Използване на уебсайта. Ние може да обработваме данни за това как използвате Уебсайта от своя компютър, телефон или друго устройство, което използвате за достъп до Уебсайта. Например, ние може да обработваме:

• Данни за устройството: модел на хардуера, уникални идентификатори на устройството, хардуерен мак адрес, IP адрес, версия на операционната система и настройки на устройството;

• Регистри: Време и продължителност на ползването на Уебсайта, данни за търсене и всякаква информация, съхранявана в “бисквитките”, която може еднозначно да идентифицира Вашия браузър или профил;

• Данни за местоположение: Данни за Вашето местоположение, получени чрез различни технологии за локализация, като например GPS, точки за Wi-Fi достъп или други датчици, които може да осигуряват данни от близки устройства;

• Други данни: Данни за Вашата употреба на Уебсайта, които може да обработваме, ако посещавате или използвате сайтове или приложения на трети страни, за да взаимодействате с нас, и данни за това как взаимодействате със съдържанието на Уебсайта.

Ние може да комбинираме получените лични данни за Вас или Вашите дейности с друга информация, която получаваме от публично достъпни източници, в случаите, позволени от закона.

Цел и описание на обработката:

Ние обработваме и използваме лични данни за следните цели:

Гарантиране на функциите на Уебсайта. Вашите лични данни ни помагат да осигурим работата на основни функции като навигация, достъп до защитени части от Уебсайта, бързо зареждане на уеб съдържание, или потребителска идентификация. Уебсайтът не може да работи правилно без обработка на данните, необходими за тези цел.

Запазване на предпочитанията на потребителите на домейна по време на сесията или за разумно кратък период. Личните данни се използват, за да се увеличи удобството на потребителите, като се съхраняват данни за Вашите настройки, като например език, регион, резолюция на екрана, съгласие за “бисквитки” и др.

Запазване на предпочитанията на потребителите между уебсайтовете Личните данни се използват, за да се увеличи удобството на потребителите, като се свързват уебсайтове с настройки като например език, регион, резолюция на екрана, съгласие за “бисквитки” и др.

Проследяване на трафика на Уебсайта: „Бисквитки” от първа страна за анализ се използват за проследяване на трафика. Такива „бисквитки” не съдържат еднозначно идентифициране на потребителя.

Статистика и анализ на потребителското поведение Личните данни се използват за създаване на статистика, проследяване и анализиране на потребителското поведение на различни уебсайтове. Данните може да се използват за създаване на анонимизирани отчети. Може да бъде направена справка за потребителя чрез определена комбинация от лични данни, съхранявани във вътрешните бази от данни.

Маркетинг на продукти и връзка със социални мрежи. Вашите лични данни се използват за да получавате информация за продукти и услуги на ŠKODA AUTO и трети страни, събития, конкурси, бюлетини, реклами, заявки за каталози. Някои лични данни се използват за целевото насочване на тези съобщения. Вашите лични данни се използват също, за да се гарантира, че уебсайтовете са свързани със социалните мрежи и че съдържанието може да се споделя чрез тези мрежи.

Как обработваме Вашите данни:

Обработката на личните данни ще включва по-конкретно събиране, съхранение на носители на данни, сортиране, употреба, съхранение и изтриване на лични данни автоматично или ръчно с цел изпълнение на посочените по-горе цели.

Необходимост/Доброволност на обработката на лични данни:

Ние може да обработваме някои от личните данни на базата на легитимен интерес на ŠKODA AUTO и Еуратек ООД или трета страна. Това се отнася по-конкретно за “бисквитки”, обработвани с цел (i) гарантиране на функционалностите на Уебсайта, (ii) запазване на потребителските предпочитания на домейна по време на сесията и (iii) проследяването на трафика на Уебсайта.

За други цели, ние обработваме Вашите лични данни само на базата на Вашето съгласие. Предоставянето на лични данни за такава обработка е доброволно, така че Вие не сте задължени да предоставяте такива данни. Ако не сте ни дали Вашето съгласие, ние няма да обработваме Вашите лични данни по тази причина.

Срок на обработката:

По отношение на “бисквитки”, използвани, за да се гарантират функциите на Уебсайта, обработката се прекратява след края на потребителската сесия. При „бисквитки”, използвани за запазване на предпочитанията на потребителите на домейна за продължителността на сесията или за разумно кратък срок, данни обработвани на базата на легитимен интерес, те се обработват за срок от 6 месеца след края на последната потребителска сесия. При обработка на базата на съгласие, личните данни се обработват за срока, посочен в декларацията за съгласие или до оттегляне на съгласието.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:

Ние може, в основателни случаи, да предоставим предоставените ни и получени данни на други страни, каквито са по-конкретно: Маркетингови агенции, Компании от Групата, доставчици на аналитични и статистически услуги

Google Analytics

Този Уебсайт използва Google Analytics, предоставен от Google, Inc. ("Google"), който използва “бисквитки’, за да да анализира как потребителите използват този Уебсайт. Информация, генерирана от “бисквитка” за използването на Уебсайта (включително Вашия IP адрес) може да се прехвърли и да се съхранява на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация с цел оценка на използването на Уебсайта и създаване на отчети за това използване за своя оператор, и за предоставяне на други услуги, свързани с действията на потребителите на Уебсайта и употребата на Интернет като цяло. Google може също да предостави тази информация на трети страни, ако това се изисква от закона или ако такива трети страни обработват тази информация за Google. Вие можете да деактивирате употребата на “бисквитки” на Уебсайта както е посочено по-горе или чрез промяна на съответните настройки в своя браузър, но ако го направите за всички видове “бисквитки”, Вие няма да може да използвате пълноценно всички функции на този Уебсайт. За подробна информация относно Google Analytics и поверителността на личните данни, вижте http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.


Facebook

Този Уебсайт използва “бисквитки” за анализ, пиксели и други технологии от Facebook, Inc. ("Facebook"), които позволяват събирането или извличането на информация от Уебсайта и други сайтове в Интернет, като от друга страна тази информация може да се използва от Facebook за предоставяне на услуги за измерване на рекламата и целево насочване. Чрез оттегляне на съгласието за събиране на “бисквитки” на Уебсайта или чрез деактивиране на събирането на “бисквитки” в браузъра, Вие може да спрете събирането и употребата на информацията от Facebook, но ако го направите за всички видове “бисквитки”, Вие няма да може да използвате пълноценно всички функции на този Уебсайт.


Други страни

Вашите лични данни може при поискване да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, Полицията и други правоприлагащи органи, както е необходимо и в рамките на закона.

Източник на личните данни:

Пряко от Вас

Прехвърляне на лични данни към трети държави:

Във връзка с обработката, Вашите личи данни може да бъдат прехвърлени към следните трети държави, т.е. държави извън Европейската икономическа зона. Във връзка с Google Analytics и/или употребата на “бисквитки” за анализ и други уеб технологии, описани по-горе от Facebook, Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени към сървъри, намиращи се в САЩ. Такъв пренос е разрешен от закона на базата на решението на Европейската комисия за адекватната защита на личните данни и подходящата сертификация на трети страни съгласно Щита за личните данни, т.е. съвместен правен инструмент на Европейската комисия и САЩ за гарантиране на адекватно ниво на защита на личните данни за преноса на лични данни към САЩ, както е определено от съответното решение на Европейската комисия. Обработката на данни на базата на такъв пренос не изисква изпълнението на други законови условия.


Автоматизирано вземане на решения на базата на лични данни, което може да бъде от правен или друг значим интерес:

Като част от тази обработка, няма да се извършва автоматизирано вземане на решения.


Друга информация:

Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. Ние нямаме контрол върху съдържанието на външните уебсайтове, към които има връзки на нашия Уебсайт. Ние не сме отговорни за обработката на Вашите лични данни на външни уебсайтове. Тези връзки са предоставени в услуга на потребителите и са достъпни на Ваша собствена отговорност. За да осигурим максимална защита срещу неупълномощен достъп или неупълномощена промяна, разкриване или унищожаване на данни, които ние събираме и обработваме, ние сме взели необходимите организационни и технически мерки, включително физически, електронни и процедури за управление, за да защитим и гарантираме сигурност на информацията, събрана чрез този уебсайт. Вашите чувствителни данни и/или лични данни, които сте въвели на нашия Уебсайт, са криптирани и защитени чрез SSL сертификат. Независимо от посоченото по-горе, ние не можем да дадем гаранция, че Вашите лични данни са защитени, ако Вие ги прехвърляте или се отнасяте към своите лични данни по несигурен начин.