Тази страница е допълнителна към началната страница. Натиснете върху бутона, за да се върнете в предишната страница.

Защо да изберем финансов лизинг?

Кой може да се възползва от лизинговите продукти?

Лизингът е предназначен за местни юридически лица и лица, упражняващи свободни професии. Физическите лица могат да намерят нашите най-добри условия и да получат оферта в представителствата на марката.

За какви автомобили важи лизингът?

Лизингът важи за нови и употребявани автомобили, предлагани от представителствата на Škoda.

Административно обслужване

Еднократна такса за административно обслужване на лизинговия договор.

Лихва

Фиксирана лихва за целия период на лизинговия договор. Така размерът на месечната вноска остава непроменяем за целия период на лизинга, като няма да се притеснявате от промени във финансовите условия, водещи до увеличаване на лихвените проценти, вследствие на инфлационни процеси или други неблагоприятни събития от локален или световен мащаб.