Лични данни

Тук можете да откриете цялата информация, свързана със защитата на личните данни в компанията ŠKODA AUTO. Тази страница е създадена, за Ви информира как ние събираме, обработваме и защитаваме лични данни и предоставяме контактите си, на които всеки собственик на лични данни може да управни правата си.

Информация за обработката на лични данни

Описание на специфични дейности по обработката на лични данни, включително цели на обработката и друга детайлна информация от ŠKODA AUTO

Политика за защита на личните данни

Основни приципи и подход при обработката на лични данни в ŠKODA AUTO