Информация за обработката на лични данни

Продажба на автомобил и предоставяне на следпродажбени услуги

Чрез настоящия документ, ние, като администратор и обработващ лични данни – Еуратек ООД с адрес на управление София 1220, ул.Хан Кубрат 27, МОЛ Иван Тодоров БУЛСТАТ: 040341244 и ŠKODA AUTO a.s., ул. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Индетификационен номер: 00177041– предоставяме информация относно обработката на лични данни и Вашите права свързани с това. Обработката на лични данни се извършва като част от следната дейност: Продажба на автомобил и предоставяне на следпродажбени услуги

Осъществяване на продажба на автомобил

Цел на обработката:
Осъществяване на продажба на автомобил

Описание на целта на обработката:
Ние използваме Вашите лични данни във всички стъпки, необходими, за да можете да закупите наш автомобил, т.е. за създаване на поръчката за Вашия бъдещ автомобил и за последващото сключване и изпълнение на договор за покупка, включително издаване на фактура и последващото предаване на Вашия автомобил в обекта на нашия бизнес партньор.

Правна основа на обработката:
Ние трябва да извършим обработката, за да можем да сключим договор с Вас, или да изпълним договора, който сте сключили. Предоставянето на Вашите лични данни е договорно изискване и ако не ги предоставите, ние може да не сме в състояние да сключим договор с Вас или може да е невъзможно да изпълним договора, който вече е сключен.

Категории лични данни, които обработваме:
Идентификационни данни, данни за контакт, описателни данни, данни за транзакции и техническа информация за продукта.

Период на обработка и архивиране:
10 години след сключване на договора и приключване на взаиомоотноенията във връзка с него.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:
Членове на дистрибуционната мрежа. При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, полицията и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на личните данни:
Ние получаваме личните данни директно от Вас.

Прехвърляне на лични данни на трети държави или наднационални организации:
Като част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към никоя трета държава или мултинационална компания

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:
По време на тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни.

Друга информация:
Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Предоставяне на финансово предимство

Цел на обработката:
Предоставяне на финансово предимство

Описание на целта на обработката:
Ще използваме Вашите лични данни за целите на разпределянето Ви в една от така наречените “целеви групи”, на базата на което можете да получавате, заедно с избрания от Вас член на дистрибуционната мрежа, финансово предимство при закупуване на Вашия автомобил. Това не включва правене на фотокопия на документ за инвалидност на лица с увреждания.

Правна основа на обработката:
Ние трябва да извършим обработката, за да можем да сключим договор с Вас, или да изпълним договора, който сте сключили. Предоставянето на Вашите лични данни е договорно изискване и ако не ги предоставите, ние може да не сме в състояние да сключим договор с Вас или може да е невъзможно да изпълним договора, който вече е сключен.

Категории лични данни, които обработваме:
Идентификационни данни, данни за контакт, описателни данни, данни за транзакции и техническа информация за продукта.

Период на обработка и архивиране:
10 години след сключване на договора.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:
Членове на дистрибуционната мрежа, орган, проверяващ коректното усвояване на средства от бизнес партньорите на ŠKODA AUTO. При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, Полиция и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на личните данни:
Ние получаваме личните данни директно от Вас.

Прехвърляне на лични данни на трети държави или наднационални организации:
Като част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към никоя трета държава или мултинационална компания.

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:
По време на тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни.

Друга информация:
Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Изпълнение на поръчка в сервиза на ŠKODA

Цел на обработката:
Изпълнение на поръчка в сервиза на ŠKODA

Описание на целта на обработката:
В случай, че искате да използвате услугите в нашия сервиз ŠKODA AUTO, ние ще използваме Вашите лични данни, по-конкретно при запазване на час за Вашето посещение, издаване на работна заявка, или, според случая, евентуално установяване на контакт във връзка с Вашата поръчка и издаване на фактура, включително потенциална работа със застрахователно събитие със застрахователна компания.

Правна основа на обработката:
Ние трябва да извършим обработката, за да можем да сключим договор с Вас, или да изпълним договора, който Вие сте сключили. Предоставянето на Вашите лични данни е договорно изискване и ако не ги предоставите, ние може да не сме в състояние да сключим договор с Вас или може да е невъзможно да изпълним договора, който вече е сключен.

Категории лични данни, които обработваме:
Идентификационни данни, данни за контакт, търговски данни, техническа информация за продукта.

Период на обработка и архивиране:
10 години след приключване на сервизната поръчка.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:
Застрахователна компания. При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, Полицията и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на личните данни:
Ние получаваме личните данни директно от Вас.

Прехвърляне на лични данни на трети държави или наднационални организации:
Като част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към никоя трета държава или мултинационална компания.

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:
During this personal data processing, automated decision-making based on the personal data does not occur.

Друга информация:
Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.


Осигуряване и предоставяне на следпродажбени услуги

Цел на обработката:
Осигуряване и предоставяне на следпродажбени услуги

Описание на целта на обработката:
Ние ще използваме Вашите лични данни с цел сключване на договор за следпродажбени услуги, към които вие изявявате интерес, и за предоставяне на съответните услуги. Това включва предплатени услуги, удължена гаранция и услуги по предоставяне на пътна помощ.

Правна основа на обработката:
Ние трябва да извършим обработката, за да можем да сключим договор с Вас, или да изпълним договора, който Вие сте сключили. Предоставянето на Вашите лични данни е договорно изискване и ако не ги предоставите, ние може да не сме в състояние да сключим договор с Вас или може да е невъзможно да изпълним договора, който вече е сключен..

Категории лични данни, които обработваме
Идентификационни данни, данни за контакт, техническа информация за продукта.

Период на обработка и архивиране:
10 години след прекратяване на договора.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:
Членове на дистрибуционната мрежа, информационна линия. При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, Полицията и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на личните данни:
Ние получаваме личните данни директно от Вас.

Прехвърляне на лични данни на трети държави или наднационални организации:
Като част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към никоя трета държава или мултинационална компания.

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:
По време на тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни.

Друга информация:
Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Проучване на удовлетвореността на клиентите

Цел на обработката:
Проучване на удовлетвореността на клиентите

Описание на целта на обработката:
Ще използваме Вашите лични данни, за да разберем Вашето мнение за продуктите и услугите, предоставени като част от цялата дистрибуционна мрежа на ŠKODA AUTO. Личните данни се предават на компаниите, които осигуряват проучването на Вашата удовлетвореност от наше име. В случай на установяване на неудовлетвореност от Ваша страна, ние може да използваме Вашите лични данни, за да осигурим решение (включително предаване на случая към съответния член на дистрибуционната мрежа).

Правна основа на обработката:
Ние имаме законен интерес да извършим тази обработка. Ние искаме постоянно да подобряваме нашите продукти и услуги, така че нашите клиенти да са доволни от тях.

Категории лични данни, които обработваме:
Идентификационни данни, данни за контакт, техническа информация за продукта.

Период на обработка и архивиране:
2 години след предоставяне на услугата.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:
MЧленове на дистрибуционната мрежа, агенции, осигуряващи проучване на удовлетвореността, холдингови компании. При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, Полицията и други павоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на личните данни:
Ние получаваме личните данни директно от Вас.

Прехвърляне на лични данни на трети държави или наднационални организации:
Като част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към никоя трета държава или мултинационална компания

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:
По време на тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни.

Друга информация:
Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Разглеждане на оплаквания от клиенти

Описание на целта на обработката:
Dealing with client complaints

Описание на целта на обработката:
Ще използваме Вашите лични данни, за да решим Вашето оплакване, подадено по е-мейл, поща, по телефона, лично, в социалните мрежи и чрез форми на уебсайта. За да гарантираме Вашата удовлетвореност, може, в случай, че това е необходимо за решаване на Вашето оплакване, да предоставим Вашите лични данни на членовете на дистрибуционната мрежа.

Правна основа на обработката:
Ние имаме законен интерес да извършим тази обработка. Ние искаме да отговорим на очакванията за качеството на нашите продукти и услуги и да избегнем евентуални спорове.

Категории лични данни, които обработваме:
Идентификационни данни, данни за контакт, техническа информация за продукта, търговска история, комуникация, взаимодействия и профили, изградени на базата на тези данни.

Период на обработка и архивиране:
6 месеца след разрешаване на оплакването.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:
Членове на дистрибуционната мрежа. При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, Полицията и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона. .

Източник на личните данни:
Ние получаваме личните данни директно от Вас.

Прехвърляне на лични данни на трети държави или наднационални организации:
Като част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към никоя трета държава или мултинационална компания.

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:
По време на тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни.

Друга информация:
Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Постигане на споразумение с доставчици във връзка с гаранционни разходи, направени заради тях.

Цел на обработката:
Постигане на споразумение с доставчици във връзка с гаранционни разходи, направени заради тях.

Описание на целта на обработката:

Ще използваме Вашите лични данни за търсене на споразумение с наши доставчици (включително за осигуряване на финансова компенсация) относно гаранционни разходи, направени заради тях. За да постигнем споразумение с доставчиците, ние трябва да им предадем някои Ваши лични данни, според изисканото за някои специфични случаи.

Правна основа на обработката:

Ние имаме законен интерес да извършим тази обработка. Този интерес се състои в нашето споразумяване с доставчици.

Категории лични данни, които обработваме:
Техническа информация за продукта.

Период на обработка и архивиране:
6 месеца след договаряне на компенсацията.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:
Доставчик на дефектна част. При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, Полицията и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на личните данни:
Ние получаваме личните данни от трети лица.

Прехвърляне на лични данни на трети държави или наднационални организации:
Като част от тази обработка, Вашите лични данни може да бъдат предадени на други компании от групата на ŠKODA AUTO или, според случая, на други получатели в трети държави, напр. Китайската народна република, Република Индия и Руската федерация. В такъв случай, предаването може да се случи на базата на стандартни договорни клаузи, т.е. типовият договор, издаден от Европейската Комисия, без никакви промени в неговия текст, както се предвижда в настоящото законодателство върху защитата на личните данни. Можете да намерите последната налична информация на http://www.skoda-auto.com/other/privacy-statement.

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:
По време на тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни.

Друга информация:
Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Споразумяване с членове на дистрибуционната мрежа относно гаранционни и следгаранционни ремонти и сервизни мерки

Цел на обработката:
Споразумяване с членове на дистрибуционната мрежа относно гаранционни и следгаранционни ремонти и сервизни мерки

Описание на целта на обработката:
Ще използваме Вашите лични данни за търсене на споразумение с членове на дистрибуционнната мрежа за гаранционни и следгаранционни ремонти на Вашия автомобил и за сервизни мерки, приложени на базата на нашето законово задължение. Обработката на личните данни включва обмен на данни между ŠKODA AUTO и членовете на дистрибуционната мрежа.

Правна основа на обработката:
Ние имаме законен интерес да извършим тази обработка. Този интерес се състои в нашето споразумяване с членовете на дистрибуционната мрежа.

Категории лични данни, които обработваме:
Търговска история, техническа информация за продукта.

Период на обработка и архивиране:
15 години от датата на постигане на споразумение.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:
Членове на дистрибуционната мрежа, маркетингови агенции. При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, Полицията и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на личните данни:
Ние получаваме личните данни от трети лица.

Прехвърляне на лични данни на трети държави или наднационални организации:
Като част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към никоя трета държава или мултинационална компания.

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:
По време на тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни.

Друга информация:
Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Организация и осигуряване на сервизни мерки.

Цел на обработката:
Организация и осигуряване на сервизни мерки.

Описание на целта на обработката:
Ние ще използваме Вашите лични данни за организиране на всички видове сервизни мерки, на базата на специални законови разпоредби, включително осигуряване на Вашата информираност за необходими сервизни мерки по отношение на Вашия автомобил или предаване на VIN номера на Вашия автомобил на членовете на дистрибуционната мрежа за установяване дали има обявена сервизна мярка, касаеща Вашия автомобил. Ние имаме Вашите лични данни на базата на нашия предишен контакт с Вас или те могат да ни бъдат предоставени от лицето, което Ви е продало автомобила.

Правна основа на обработката:
Ние трябва да извършим обработката, за да изпълним задължението, което ни е наложено от правни разпоредби. Предоставянето на данните е правно изискване и ако не ги предоставите, може да нарушите закона.

Категории лични данни, които обработваме:
Идентификационни данни, данни за контакт, техническа информация за продукта.

Период на обработка и архивиране:
10 години след обявяване на сервизната мярка.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:
Органи, осигуряващи сервизни мерки, членове на дистрибуционната мрежа. При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, Полицията и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на личните данни:
Ние получаваме личните данни данни директно от Вас и от трети лица.

Прехвърляне на лични данни на трети държави или наднационални организации:
Като част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към никоя трета държава или мултинационална компания.

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:
По време на тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни

Друга информация:
Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Изпълнение на клиентска поръчка

Цел на обработката:
Изпълнение на клиентска поръчка

Описание на целта на обработката:
Вашите лични данни се използват за целите на изпълнение на Вашата поръчка - допълнителен монтаж на аксесоари след продажбата на автомобила

Правна основа на обработката:
Ние трябва да извършим обработката, за да можем да сключим договор с Вас, или да изпълним договора, който Вие сте сключили. Предоставянето на Вашите лични данни е договорно изискване и ако не ги предоставите, ние може да не сме в състояние да сключим договор с Вас или може да е невъзможно да изпълним договора, който вече е сключен.

Категории лични данни, които обработваме:
Идентификационни данни, данни за контакт, техническа информация за продукта.

Период на обработка и архивиране:
10 години след сключване на договора.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:
При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, Полицията и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на личните данни:
Ние получаваме личните данни директно от Вас.

Прехвърляне на лични данни на трети държави или наднационални организации:
Като част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към никоя трета държава или мултинационална компания.

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:
По време на тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни.

Друга информация:
Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Удостоверяване на собствеността върху автомобила на клиента

Цел на обработката:
Удостоверяване на собствеността върху автомобила на клиента

Описание на целта на обработката:
Ще използваме Вашите лични данни, за да удостоверим собствеността върху Вашия автомобил при поръчка на интелигентни части, напр. ключове. Давайки съгласие за обработка на Вашите лични данни, вие също така се съгласявате да бъде направено копие на Вашия документ за самоличност, съгласно приложимите закони.

Правна основа на обработката:
Ние сме упълномощени да обработваме Вашите лични данни на базата на даденото от Вас съгласие. Ако не сте ни дали Вашето съгласие, ние няма да обработваме Вашите лични данни по тази причина.

Категории лични данни, които обработваме:
Идентификационни данни, копия на документ за самоличност или друг публичен документ.

Период на обработка и архивиране:
10 години след създаване на запис.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:
При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, Полицията и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на личните данни:
Ние получаваме личните данни директно от Вас.

Прехвърляне на лични данни на трети държави или наднационални организации:
Като част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към никоя трета държава или мултинационална компания

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:
По време на тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни.

Друга информация:
Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове

Какви са Вашите права?

Като част от обработката на лични данни, Вие имате следните права:

Достъп до обработваните лични данни.

Оттегляне на съгласието за обработка на личните данни

Коригиране на неправилни, неточни или непълни лични данни.

Изтриване на лични данни, в случай на прекратяване на правното основание на целта или в случай на противозаконна обработка.

Ограничение на обработката на данни.

Извличане на Вашите лични данни в машинно четим формат за Вас или друг администратор.

Възражение срещу обработката на данни, ако вярвате, че обработката на лични данни е противозаконна

Да не сте обект на автоматизирано вземане на решения.

Как можете да упражните своите права?

За всякакви въпроси относно защитата и обработката на лични данни, използвайте следните комуникационни канали:

По е-мейл:

gdpr@skoda-auto.bg

По телефон:

+359 2 813 700

По поща:

Еуратек ООД

Ул. "Хан Кубрат" 27

София 1220

Подаване на жалба

В случай, че не сте съгласни с начина, по който Еуратек ООД обработва или борави с Вашите лични данни, можете да подадете жалба на посочените по-горе контакти на компанията или към надзорен орган.

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел. 02/91-53-518

kzld@cpdp.bg

www.cpdp.bg