Обходен маршрут до Шкода Център Пловдив

23. května 2022

 ремонт на бул. Карловско шосе

Уважаеми клиенти,

Поради стартирал ремонт на бул. Карловско шосе, придвижването по него до ШКОДА ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ е затруднено, предвид на ремонта на пътната настилка. 

За да улесним придвижването ви до нашия търговски комплекс ви молим да минавате по обходен маршрут в следното направление:

Поемете посока по Бул. България /продължението е II-64 Карловско шосе/. На последния светофар срещу „Автосвят,“ завийте надясно по локалното платно покрай Агроцентър. Продължете напред до  Атаро Kлима, след това продължете през пътя в ремонт до следващото локално платно пред Great Wall. Поемете напред по локалното платно до фирма „Анди“ и след нея продължете по забавителния шлюз към ШКОДА ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ.

При затрудения с маршрута, моля да се свържете с вашия търговски представител от гр. Пловдив или позвънете на телефоните: 0887 901 026 или 0886 901 074, 0889 901 065, 0886 473 863, 0886 473 853;

Актуални новини