This page is a supplementary page of the opening page. Click the button to get back.
Зареждане у дома

MODE 2 кабели

Видове кабели

Type E/F

(Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция)

Type E/F

(Норвегия, Франция)

Type F

(Финландия)

Type J

(Швейцария)

Type G

(Ирландия, Малта, Великобритания, Кипър)

Type L

(Италия)

Type K

(Дания)