Вижте гаранционните срокове и условия, предоставени от SKODA AUTO


2 години гаранция за всички производствени дефекти

3 години гаранция за лаковобояджийното покритие

10 години гаранция срещу пробив от корозия на каросерията на автомобилите Фабия I, Октавия Тур, Супърб

12 години гаранция срещу пробив от корозия на каросерията на автомобилите Фабия II, Фабия III, Октавия II, Румстър, Йети, Супърб II, Супърб III, Ситигоу, Рапид и Октавия III, Кодиак, Карок


Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на автомобила. През време на гаранционния срок могат да бъдат предявявани рекламационни претенции за неизправностти, възникнали поради фабрични дефекти на части или в следствие от тях. Износването на частите е естествен процес, който не може да се разглежда като фабричен дефект и не е предмет на гаранцията.


Рекламационните претенции трябва да се предявяват в най-близкия оторизиран сервиз на Шкода веднага след констатиране на дефекта.