1. Какво представляват Мярката за изграждане на доверие на ŠKODA?

Чрез Мярката за изграждане на доверие, ŠKODA информира своите клиенти, че ще разгледа всички оплаквания, за които е установено, че са произтекли след извършване на технически мерки на автомобили с дизелов двигател тип EA189 и които са свързани с определени части на двигателя или системата за третиране на отработените газове.

Мярката за изграждане на доверие важи за срок от 24 месеца от прилагането на техническите мерки върху автомобила и само за автомобили с пробег под 250 000 км. към момента на прилагане на Мярката за изграждане на доверие (което събитие настъпи първо).

Позицията на ŠKODA винаги е била, че прилагането на техническите мерки няма неблагоприятно въздействие върху нивото на разхода на гориво, нивото на CO2 емисии, мощност на двигателя, въртящия момент, шумовите емисии или издръжливостта на двигателя и неговите компоненти. Всички стойности, касаещи типовото одобрение на превозното средство ще останат валидни. Регулаторните органи изрично са потвърдили, че нормативните изисквания са изпълнени. Потвърждението се отнася също така и за издръжливостта на системите за контрол на емисиите. Мярката за изграждане на доверие не променя тази позиция.

Чрез Мярката за изграждане на доверие ŠKODA изпраща ясно послание, че промените по автомобилите нямат негативно въздействие върху издръжливостта на автомобила. Тя трябва да послужи за укрепване на доверието на клиентите в техническите мерки и да стимулира повече клиенти да ги извършат на своите автомобили.

Клиентите скоро ще могат да получат подробна информация за условията на Мярката за изграждане на доверие от всички оторизирани търговски и сервизни представители за съответната марка автомобили.


2. Кои марки предлагат Мярката за изграждане на доверие и кои модели са засегнати?

Мярката за изграждане на доверие се отнася за всички модели на Volkswagen, Audi, Seat, Skoda и Volkswagen Commercial Vehicles с дизелов двигател тип EA189, на които са били приложени техническите мерки.


3. За кого се отнасят Мярката за изграждане на доверие?

Мярката за изграждане на доверие ще бъде предложена на всички клиенти на ŠKODA, чиито автомобили са оборудвани с дизелов двигател тип EA189 и върху чиито автомобили са били извършени промени в рамките на сервизна акция 23R6, в отговор на проблема с дизеловите двигатели. Те се отнасят само за автомобили с пробег под 250 000 километра към момента на прилагане на Мярката за изграждане на доверие. За да се възползват от тях, клиентите трябва да представят доказателство, че всички предписани от производителя дейности по поддръжка и сервизно обслужване на автомобила са извършени (т.е. това важи за автомобили с пълна сервизна история).

Мярката за изграждане на доверие обхваща също всички клиенти, чиито автомобили вече са били подложени на техническите мерки, от датата на извършването им (при условие, че всички други условия за Мярката за изграждане на доверие са изпълнени). Мярката за изграждане на доверие е свързана с идентификационния номер на автомобила (VIN) и ще бъде прехвърлена към новия собственик, ако автомобилът бъде продаден в рамките 24-месечния срок, включен в критериите за прилагането и.

Мярката за изграждане на доверие е валидна в целия свят, с изключение на САЩ, Канада и Южна Корея, където са в сила различни регулации.


4. Кои компоненти се покриват от Мярката за изграждане на доверие?

Мярката за изграждане на доверие обхваща общо 11 компонента от системата за рециркулация на отработените газове, системата за инжектиране на гориво и системата за последваща обработка на отработените газове: ламбда сонда, температурен сензор, EGR превключващ клапан, EGR клапан, датчик за диференциално налягане на EGR, инжектор, помпа за високо налягане, горивна рейка, клапан за регулиране на налягането, сензор за налягане, тръбопроводи за високо налягане.

Мярката за изграждане на доверие не променя позицията на ŠKODA, че техническите мерки нямат никакви негативни ефекти върху издръжливостта на двигателя и неговите компоненти. Регулаторните органи са потвърдили, че техническите мерки отговарят на всички нормативни изисквания и нямат неблагоприятно въздействие върху нивото на разхода на гориво, нивото на CO2 емисии, мощност на двигателя, въртящия момент и шумовите емисии.


5. Какви са условията за Мярката за изграждане на доверие?

В допълнение към условията посочени по-горе:

1) Мярката за изграждане на доверие може да бъде извършена само от оторизиран сервизен партньор;

се прилага за оплаквания само по отношение на използваните материали и работата, извършена върху следните компоненти на системата EGR, система за впръскване на горивото и система за емисиите: ламбда сонда, температурен сензор, EGR превключващ клапан, EGR клапан, датчик за диференциално налягане на EGR, сензор за диференциално налягане, инжектор, ГНП, горивна рейка, клапан за контрол на налягането, датчик за налягане, тръбопроводи за високо налягане на горивото не покрива заместващи автомобили, разходи от друго естество, щети и др.

2) Може да бъде приложена при условие, че : на засегнатия от EA189 автомобил е извършена акцията 23R6. автомобилът е бил обслужван правилно, в съответствие със сервизните интервали, съгласно изискванията на ŠKODA.

3) и при условие, че не е налице нито един от следните случаи:

случаи на естествено износване, т.е. увреждане на превозното средство поради износване.

собственикът, неоторизираният сервизен партньор или оторизиран такъв не е ремонтирал правилно, сервизирал или полагал грижи за превозното средство (напр. чрез използване на неоригинални части и т.н.).

инструкциите за употреба и грижи за превозното средство (напр. описаните в Ръководството за експлоатация) не са изпълнени. превозното средство е било повредено при инцидент от трета страна или от външни условия като злополука, гръмотевична буря / градушка, наводнение и др., което е причинило проблема.

всяко оплакване относно филтъра за твърди частици, което се дължи на запушването му.

превозното средство е било модифицирано по неодобрен начин, напр. чрез (чип) тунинг.

автомобилът е бил използван неправилно, напр. за състезания или е бил претоварван.

собственикът на превозно средство не е предявил оплакването си навреме.

собственикът на превозно средство не е дал възможност на ŠKODA оторизираният партньор да се заеме с проблема своевременно.


6. Важи ли Мярката за изграждане на доверие в случай, че автомобилът ми вече е участвал в сервизна акция?

Да. Както е описано по-горе, Мярката за изграждане на доверие се отнася за всички клиенти, притежаващи автомобили, отговарящи на изискванията за получаване на технически мерки, влизащи в сила от датата, на която техническите мерки са приложени (в случай, че всички други изисквания за влизане в сила на Мярката за изграждане на доверие са покрити).

Ако клиент вече е заплатил извършването на сходна работа по своя автомобил, в резултат от имплементирането на техническите мерки, ŠKODA ще се произнесе дали ще поеме направените от клиента разходи. Всички искания за поемането на такива разходи трябва да бъдат направени в оторизиран сервиз на ŠKODA в държавата, където съответният ремонт е направен преди 31 декември 2017г.


7. Какви права имат клиентите, съгласно Мерките за изграждане на доверие?

С Мерките за изграждане на доверие, Volkswagen информира своите клиенти, че ще разгледа всички оплаквания, за които е установено, че са произтекли в резултат на въведените технически мерки за автомобили с дизелов двигател тип EA189 и които са свързани с определени части на двигателя или системата за третиране на отработените газове.

Мерките за изграждане на доверие обхващат общо 11 компонента от системата за рециркулация на отработените газове, системата за инжектиране на гориво и системата за последваща обработка на отработените газове: ламбда сонда, температурен сензор, EGR превключващ клапан, EGR клапан, датчик за диференциално налягане на EGR, инжектор, помпа за високо налягане, горивна рейка, клапан за регулиране на налягането, сензор за налягане, тръбопроводи за високо налягане.

Мерките за изграждане на доверие важат за срок от 24 месеца от прилагането на техническите мерки върху автомобила и само за автомобили с пробег под 250,000 км. към момента на прилагане на Мерките за изграждане на доверие (което събитие настъпи първо).

Мерките за изграждане на доверие обхващат също всички клиенти, върху чиито автомобили, подлежащи на мерките, вече са били извършени подобренията.

Мерките за изграждане на доверие не засягат позицията на Volkswagen, че техническите мерки нямат никакви негативни ефекти върху издръжливостта на двигателя и системата за последваща обработка на отработените газове. Регулаторните органи са потвърдили, че техническите мерки отговарят на всички законови изисквания и нямат неблагоприятно въздействие върху нивото на разхода на гориво, нивото на CO2 емисии, мощност на двигателя, въртящия момент и шумовите емисии. С Мерките за изграждане на доверие Volkswagen изпраща ясен сигнал, че няма негативно влияние върху издръжливостта на автомобила и неговите компоненти. Тези мерки трябва да служат за укрепване на доверието на клиентите в техническите мерки и да стимулират повече клиенти да направят подобренията по своите автомобили.

Клиентите могат да получат подробна информация за условията на Мерките за изграждане на доверие от всички оторизирани търговски и сервизни представители за съответната марка автомобили, както и онлайн.

Разбира се, всички клиенти могат да се свържат със съответния Център за обслужване на клиенти по пощата, чрез е-мейл или по телефона.