This page is a supplementary page of the opening page. Click the button to get back.
История на Škoda

1916 - 1925

Производството на автомобили е силно засегнато от Първата световна война. Производството на лични превозни средства е почти спряно и вместо това се правят военни превозни средства. През 1924 г. фабриката е частично унищожена от голям пожар, което води до сливането на компанията с инженерния гигант от Пилзен, Škoda.

1918

След Първата световна война автомобилите се смятат за ненужен лукс. Най-успешният продукт на L&K е Excelsior.

1919

Следвоенното производство се основава на две моделни серии пътнически автомобили, обозначени с „M“ и „S“, които пряко следват предвоенното производство.

1922

Разработен е компактният автомобил Type-100.

1924

L&K започва да произвежда авиационни двигатели за чехословашкото правителство.

1925

За да затвърдят позицията си на пазара, Laurin & Klement се слива с Škoda Works в Пилзен, компания, основана от инженера Емил Шкода. Автомобилите на Laurin & Klement вече имат логото с крилата стрела.