Информация за обработката на лични данни

Предоставяне на Мобилни онлайн услуги ŠKODA Connect

Чрез настоящия документ, ние, като администратор и обработващ лични данни - компанията Еуратек ООД с адрес на управление София 1220, ул.Хан Кубрат 27, МОЛ Иван Тодоров БУЛСТАТ: 040341244 и ŠKODA AUTO a.s., ул. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Индетификационен номер: 00177041– предоставяме информация относно обработката на лични данни и Вашите права свързани с това.

Обработката на лични данни се извършва като част от следната дейност: Предоставяне на Мобилни онлайн услуги ŠKODA Connect

Предоставяне на Мобилни онлайн услуги ŠKODA Connect

Цел на обработката:
Предоставяне на Мобилни онлайн услуги ŠKODA Connect

Описание на целта на обработката:
Ние използваме личните данни за целите на Вашата регистрация в средата ŠKODA Connect, активиране на поръчаните услуги, свързване с Вашия автомобил чрез PIN код и осигуряване на редовни услуги ŠKODA Connect в рамките на Infotainment Online и Care Connect, за активиране на услугите, изискващи специални действия (дистанционно отключване на автомобила или включване на допълнително отопление), както и удължаването и прекратяването им

Такава употреба на Вашите лични данни може да включва, например, използване на данни, придобити чрез GPS, като например актуалното местоположение на автомобила, и евентуалния им трансфер към Google EarthTMTM или друг подобен доставчик на услуги. С цел да Ви позволим да ползвате Мобилните онлайн услуги ŠKODA Connect, ние ще използваме Вашите лични данни, за да създадем потребителски профил. Ето защо ни е необходимо да ни предоставите своя е-мейл адрес, на който ще Ви изпратим е-мейл за потвърждение и парола. Ние ще добавим допълнителни лични данни към Вашия профил, в зависимост от това в кои приложения ще влезете чрез потребителския профил.

Ако посетите портала ŠKODA Connect, ние също обработваме за тази цел Вашите лични данни, придобити чрез портала, в съответствие с принципите, описани тук. В интерес на максималната сигурност, данните се прехвърлят в криптиран формат. По-долу можете да откриете подробно пояснение за ŠKODA Connect и обработката на данни във връзка с отделните услуги. Услугите, които можете да използвате в автомобила, зависят от неговото оборудване и услугите, договорени в действащия Договор за услуги ŠKODA Connect.

I. Infotainment Online
TБлагодарение на Пакета от услуги Infotainment Online Вие сте по-добре информирани по време на своите пътувания. Можете да търсите важни обекти в близост до Вас, да получавате актуална информация за трафика директно чрез Интернет и още много.
Google Earth™
Използвайки услугата Google Earth™ можете да откривате много нови места и благодарение на реалистичната визуализация на околностите, можете да се възползвате от една нова форма на навигация. За тази цел автомобилът предава координатите на необходимите райони от картите, вида и IP aдреса и избрания език на навигационната система към Google®, така че картите и снимките се изпращат към автомобила в правилния формат.


Online POI-Search (text/voice)
Онлайн търсене на POI (важни обекти) - текстово /гласово Функцията за “Онлайн търсене на важни обекти (текстово/гласово)” Ви дава възможност чрез Google® от всяко местонахождение да търсите обекти от персонален интерес, по напълно целенасочен начин, използвайки за тази цел гласови команди. Едновременно с това, постоянното обновяване на данни от Интернет осигурява много изненадващи и полезни открития, за още повече забавление по време на Вашите пътувания. За да се осъществи търсене за важни обекти, координатите на избраното местонахождение и радиусът на търсене, избраният език и файлът с гласовата команда се предават от автомобила към Google® и ŠKODA AUTO.


Petrol Stations
Функцията „Бензиностанции” Ви предоставя информация за бензиностанции в близост до автомобила. Резултатите от търсенето, освен местонахождението, съдържат информация за цената на горивото и работното време. Менюто за търсене се отваря или по Ваша команда или ако нивото на горивото в резервоара спадне под определено ниво. За търсене на бензиностанции, актуалните координати се изпращат към ŠKODA AUTO и оттам – към оторизираната услуга за търсене на ŠKODA AUTO


Parking Spaces
Използвайки услугата „Места за паркиране”, Вие търсите подходящи съоръжения за паркиране в близост до настоящото местонахождение на автомобила. Приложението показва общия брой и броя свободни места за паркиране. Освен това, услугата предоставя информация за цени, работно време и разстояния. Подходящите съоръжения за паркиране се показват за преглед в навигационната система. За да се извърши търсене за паркинг, актуалните координати се изпращат към ŠKODA AUTO и оттам – към оторизираната услуга за търсене на ŠKODA AUTO.


Online Traffic Information
Чрез услугата „Онлайн информация за трафика” Вие винаги имате актуална информация за текущата ситуация на пътя и така може например да избегнете навреме задръстванията. „Онлайн информацията за трафика” показва реалната ситуация на пътя в навигационната система. Тази информация се предоставя от услугата за пътна информация, оторизирана от ŠKODA AUTO. С цел обновяване на информацията за трафика, автомобилът изпраща своите координати, посока на движение, скорост, дата и час и своя временен случаен идентификатор към тази услуга.


Online Destination Import
Чрез услугата “Онлайн сваляне на дестинация” преди началото на пътуване можете да свалите отделни важни обекти, съхранявани в ŠKODA Connect (Важни обекти – POI) на навигационната система на автомобила. Тези Важни обекти се предоставят от ŠKODA AUTO при заявка от автомобила. Те се съхраняват докато Вие не ги изтриете в портала ŠKODA Connect или в приложението ŠKODA Connect. Ако търсите важни обекти на картата в портала ŠKODA Connect или в приложението ŠKODA Connect, се изпраща заявка към услугата за карти, оторизирана от ŠKODA AUTO.


My Points of Interest
В “Моите важни обекти” можете да съхранявате списък със своите любими лични важни обекти и да го прехвърляте в навигационната система на автомобила. При свалянето на личния списък с важни обекти в портала ŠKODA Connect, данните се прехвърлят на навигационната система и са готови за ползване при поискване.


Weather
Услугата за „Времето” предоставя актуална информация за атмосферните условия за настоящото местонахождение и крайната цел. Същевременно системата взема предвид очакваното време за пристигане. Прогнозата за времето за настоящото местонахождение на автомобила или дестинацията според навигационната система се предоставя от метеорологичната услуга, оторизирана от ŠKODA AUTO. В заявката автомобилът изпраща координатите на желаното местонахождение, заедно с настройките за език и мерните единици към ŠKODA AUTO. Оттам информацията се предава към метеорологичната услуга.


News
Вие можете да изберете новинарски канал (Newsfeeds) и да го прехвърли от портала ŠKODA Connect към aвтомобила ŠKODA. На портала ŠKODA Connect можете да посетите новинарския портал и впоследствие да следите новините в Автомобила. Когато се прави заявка за новини от Автомобила, тази заявка се изпраща към доставчика на новини, избран(и) от Вас.


Online Tour Import
Чрез “Онлайн сваляне на маршрут” Вие можете, преди началото на своето пътуване, да изпратите отделните готови маршрути чрез портала ŠKODA Connect или Приложението ŠKODA Connect към навигационната система на Автомобила. За да бъдат приети маршрутите, навигационната система трябва да е онлайн и трябва да разполага с данните от картата на съответната дестинация. Можете да съхранявате максимум 5 маршрута, които винаги съдържат 10 междинни цели в навигационната система. Ако искате да запазите допълнителен маршрут над този лимит, трябва да изтриете вече запазените маршрути от навигационната система.


Online Map Update
“Онлайн обновяването на картата” Ви позволява да обновявате картите в навигационната система чрез Интернет. Обновленията се предлагат според съответните държави и респективно, региони. “Онлайн обновяването на картата” Ви уведомява веднага, когато е налично ново обновление за картите. След това можете да изберете желаното обновление от списъка в “Онлайн обновяване на картата”.


II. Care Connect
Care Connect Ви дава достъп до функциите за безопасност и поддръжка на Автомобила през портала ŠKODA Connect или Приложението ŠKODA Connect.


Vehicle Status
Чрез услугата „Статус на автомобила” можете да проверявате дали електрическите стъкла, вратите, предният капак и багажникът са отворени или затворени, дали автомобилът е заключен или отключен, и дали габаритите светят или не. Можете да потърсите актуалната информация за състоянието на автомобила чрез Приложението ŠKODA Connect, както и портала ŠKODA Connect. „Статусът на автомобила” само чете актуалната информация за състоянието на автомобила и я показва. Не е възможно да се включат или изключат светлините, да се заключи или съответно отключи автомобилът, или да се отворят или затворят стъклата


Driving Data
Можете да използвате услугата “Данни за движението” за показване на средната скорост на движение, продължителност на пътуването, изминатото разстояние и средния разход на гориво, без да е необходимо да влизате в автомобила. В края на пътуването съответните данни се изпращат към ŠKODA AUTO след заключването на автомобила и те са на разположение при поискване чрез портала ŠKODA Connect и Приложението ŠKODA Connect


Parking Position
„Място на паркиране” Ви позволява да видите последното известно местонахождение на автомобила. Чрез приложението ŠKODA Connect можете да се ориентирате как да стигнете до автомобила. Когато извадите ключа от контакта, настоящото местонахождение на паркирания автомобил се проверява на базата на GPS координатите и автомобилът изпраща мястото автоматично към ŠKODA AUTO, където то се съхранява. Местонахождението може да бъде видяно чрез Приложението ŠKODA Connect и портала ŠKODA Connect. ŠKODA AUTO не съставя профили на движенията на Автомобила или отделни лица. Ако автомобилът по-късно бъде например преместен или откраднат без да се стартира или да се извади ключът от контакта, не е възможно да се установи новото местонахождение на автомобила.


Vehicle Health Report
„Докладът за състоянието на автомобила” Ви информира за настоящето състояние на автомобила. Можете да визуализирате актуални предупреждения на автомобила и/или нужда от сервизни услуги и да ги управлявате (напр. да ги принтирате или архивирате). Докладът за състоянието на автомобила може да бъде поискан от Вас автоматично (напр. през редовни интервали от време и/или километри) или ръчно (чрез портала ŠKODA Connect или Приложението ŠKODA Connect). След това автомобилът изпраща актуална информация за състоянието си към портала ŠKODA Connect, където могат да се видят Докладите за състоянието на автомобила. Клиентът все още е задължен да действа единствено според предупрежденията и съобщенията за грешки в Автомобила.


Service Scheduling
Услугата „Час за обслужване” Ви позволява да си запазите час при сервизен партньор чрез портала ŠKODA Connect лесно и удобно. За тази цел автомобилът докладва нуждата от сервиз (например достигнат сервизен интервал) към Сървъра за съхранение на данни на ŠKODA AUTO. Тази информация автоматично се изпраща към предварително определен от Вас сервизен партньор. След това, сервизният партньор може да се свърже с Вас чрез комуникационен канал по Ваше желание (е-мейл или телефон) и да уговорят посещението с Вас. Вие можете да деактивирате тази услуга, да промените предпочитания канал за комуникация или да избере друг сервизен партньор, по всяко време чрез портала ŠKODA Connect или Приложението ŠKODA Connect.


Breakdown Call
“Обаждането при авария” чрез модула с 3 бутона, разположен на тавана на автомобила, може да се използва за установяване на гласова връзка с оператор в Кол центъра и да се докладва за авария на автомобила. Същевременно автомобилът автоматично изпраща настоящото местонахождение и данните на автомобила към Кол центъра. Благодарение на изпратените данни на автомобила, операторът от Кол центъра получава необходимата информация за прецизиране на препоръката към Вас какво да предприемете или ако е необходимо, операторът се свързва с услуга за теглене на автомобила.


Info Call
Обаждането за информация чрез модула с 3 бутона, разположен на тавана на автомобила, може да се използва за установяване на гласова връзка с оператор в Кол центъра, който предоставя информация и отговаря на въпроси относно предложенията на ŠKODA, както и относно услугите ŠKODA Connect, като част от портфолиото с продукти на ŠKODA


Automatic Accident Notification
“Автоматичното съобщение за произшествие” отчита, че се е случило пътно произшествие, което е под прага за активация на въздушните възглавници, и пита дали искате да се направи обаждане в случай на повреда на Автомобила. Ако изпратите обаждане в случай на повреда, данните за местонахождението на автомобила се изпращат в Кол центъра. Чрез гласова връзка Операторът от Кол центъра впоследствие договаря с Вас следващите процедури и инициира необходимите действия. При поискване, автомобилът може да бъде изтеглен до най-близкия сервизен партньор.


Area Notification
Чрез услугата „Предупреждение за зона”, можете да получавате съобщение ако автомобилът напусне или навлезе в определен район. За тази цел, Вие можете да определяте зони и време, когато автомобилът не бива да напуска определена зона или когато не трябва да влиза в определени зони, на портала ŠKODA Connect или в Приложението ŠKODA Connect. Ако тази функция е активна, при пресичане на границата на зоната се изпраща информация към Сървъра за съхранение на данни на ŠKODA AUTO. При нарушаване на правилото, създадено от Вас и локализиране на Автомобила в определената зона или напусне определеното място, според настройките, Вие незабавно ще получите съобщение в Приложението Connect (Push съобщение) и/или по е-мейл. Шофьорът на автомобила може да деактивира Предупреждението за зона по всяко време чрез настройките в автомобила и така да предотврати получаването от Вас на предупреждение за зона. В такъв случай Предупреждение за местонахождение няма да се изпраща към сървърите на ŠKODA AUTO.


Speed Notification
Чрез функцията „Предупреждение за скорост”, Вие можете да бъдете уведомявани всеки път, когато автомобилът надвиши определения лимит на скоростта. За тази цел, Вие можете да настроите лимита на скоростта в портала ŠKODA Connect или в Приложението ŠKODA Connect и да прецените дали искате да бъдете информирани еднократно при първо надвишаване на лимита или няколко пъти при повторение на нарушаването на лимита. Ако услугата „Предупреждение за нарушаване лимита на скоростта” е активирана, всеки път когато лимитът на скоростта, въведен в Сървъра за съхранение на данни на ŠKODA AUTO, бъде нарушен, се изпраща съобщение. Веднага щом Автомобилът наруши лимита на скоростта, определен от Вас, Вие ще получите съобщение в портала ŠKODA Connect, в Приложението ŠKODA Connect (Push съобщение) и/или по е-мейл.


Honk & Flash
Чрез услугата за „Звуков и светлинен сигнал” Вие можете от разстояние да управлявате аварийните светлини и клаксона на aвтомобила през Приложението ŠKODA Connect, ако автомобилът се намира в полезрението Ви (приблизително 500 метра). Чрез услугата „Звуков и светлинен сигнал” Вие можете да включите и изключите аварийните светлини и клаксона на Автомобила, както и да проверите настоящия статус на клаксона и светлините. За да се гарантира, че се намирате в непосредствена близост до автомобила, при активиране на клаксона и предупредителните светлини чрез услугата „Звуков и светлинен сигнал”, се сравняват позицията на смартфона Ви и позицията на автомобила.


Online Auxiliary Heater
Онлайн помощникът за отопление Ви позволява да управлявате системата за отопление чрез портала ŠKODA Connect или Приложението ŠKODA Connect. Например, Вие можете да програмирате време на тръгване, така че системата за отопление автоматично да се включи и автомобилът да е затоплен до желаното време. С Онлайн помощника за отопление системата за отопление може също да бъде включвана или изключвана по всяко време. Поради съображения за безопасност, Вие сте задължени първоначално да настроите личен идентификационен номер (S-PIN), който трябва да се въведе преди всеки достъп до Онлайн помощника за отопление.


Online Anti-Theft Alarm
Чрез услугата „Онлайн аларма срещу кражба” можете да получавате информация в портала ŠKODA Connect, в Приложението ŠKODA Connect (Push съобщение) и/или по е-мейл за активирането на алармата срещу кражба. Едновременно с това, Вие ще получите информация за причината за активирането, времето на активиране, така че да може незабавно да вземете необходимите мерки.


Правна основа на обработката:
Ние трябва да извършим обработката, за да можем да сключим с Вас договорa за предоставяне на Мобилни онлайн услуги ŠKODA Connect, или да изпълним договора, който сте сключили. Предоставянето на Вашите лични данни е договорно изискване и ако не ги предоставите, ние може да не можем да сключим договор с Вас или може да е невъзможно да изпълним договора, който вече е сключен. Без обработката на Вашите лични данни, по описания по-горе начин, ние няма да можем да Ви предоставим Мобилните онлайн услуги ŠKODA Connect.

Категории лични данни, които обработваме:
Търговска история, данни за локализация, техническа информация за продукта, данни за контакт и идентификационни данни.

Период на обработка и архивиране:
6 месеца след отмяна на Вашия потребителски профил.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим Вашите лични данни:
Доставчици на Мобилни онлайн услуги ŠKODA Connect. При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, Полицията и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на личните данни:
Директно от Вас и от автомобила, чрез който използвате Мобилните онлайн услуги ŠKODA Connect и който по този начин комуникира със сървърите на данни на ŠKODA AUTO.

Прехвърляне на лични данни на трети държави или наднационални организации:
Като част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към никоя трета държава или мултинационална компания.

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:
По време на тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни.

Друга информация:
Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Изпълнение на Спешно обаждане

Цел на обработката:
Изпълнение на Спешно обаждане

Описание на обработката:
В случай на произшествие или друго събитие, което потенциално застрашава Вашия живот или здраве, Вашите лични данни ще бъдат автоматично предоставени на доставчика на услугата Спешно обаждане и телефон 112. Ако Автомобилът участва в пътно произшествие, чрез услугата „Спешно обаждане” се извършва автоматично обаждане към „Кол центъра”. Едновременно с това Автомобилът, чрез датчиците във въздушните възглавници и обтегачите на предпазните колани, отчита дали се е случило произшествие и в такъв случай изпраща актуалното местонахождение на Автомобила, посоката на пътуване, сериозността на произшествието и броя хора в Автомобила по време на произшествието. Чрез гласовата връзка операторът от кол центъра ще се погрижи за Вас, докато се чака пристигането на спасителните екипи. Чрез модулния SOS бутон на тавана на Автомобила, Вие можете ръчно да докладвате за спешен случай по всяко време или да поискате помощ за други участници в движението, които имат нужда от спешна помощ. Ако Автомобилът има това оборудване, тази услуга е на Ваше разположение дори когато не е сключен валиден Договор за услугите ŠKODA Connect. Списъкът с поддържани езици и държави за услугата за Спешни повиквания е на разположение в конфигуратора и портала ŠKODA Connect. Ако желаете, можете да деактивирате услугата чрез своя Сервизен партньор; за по-подробна информация, моля вижте ръководството за експлоатация на автомобила.

Разрешение за обработката:
Обработката е необходима за защита на Вашия жизненоважен интерес, по-конкретно Вашето здраве.

Категории лични данни, които обработваме:
Данни за локализация и технически данни за продукта

Период на обработка и архивиране:
6 месеца след прекратяване на услугата.

Категории обработващи данни или получатели, на които може да предоставим личните данни:
Доставчици на Мобилни онлайн услуги ŠKODA Connect, телефон 112. При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на публични органи, по-конкретно на съдилища, Полицията и други правоприлагащи органи, в необходимата степен и в рамките на закона

Източник на личните данни:
Директно от Вас и от автомобила, чрез който използвате Мобилните онлайн услуги ŠKODA Connect и който по този начин комуникира със сървърите на данни на ŠKODA AUTO.

Прехвърляне на лични данни на трети държави или наднационални организации:
Като част от гореспоменатата обработка, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към никоя трета държава или мултинационална компания.

Автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни:
По време на тази обработка на личните данни не се случва автоматизирано вземане на решения, базирано на личните данни.

Друга информация:
Личните данни може да бъдат архивирани в името на обществения интерес и да се използват за целите на научни, исторически или статистически изследвания. В надлежно обосновани случаи, личните данни могат да бъдат също обект на обработка за целите на разрешаване на правни въпроси, включително изпълнение на задълженията към органите на публичната администрация и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Какви са Вашите права?

Като част от обработката на лични данни, Вие имате следните права:

Достъп до обработваните лични данни.

Оттегляне на съгласието за обработка на личните данни.

Коригиране на неправилни, неточни или непълни лични данни.

Изтриване на лични данни, в случай на прекратяване на правното основание на целта или в случай на противозаконна обработка

Ограничение на обработката на данни.

Извличане на Вашите лични данни в машинно четим формат за Вас или друг администратор.

Възражение срещу обработката на данни, ако вярвате, че обработката на лични данни е противозаконна.

Да не сте обект на автоматизирано вземане на решения.

Как можете да упражните своите права?

За въпроси относно защитата и обработката на лични данни, използвайте следните комуникационни канали:

По е-мейл:

gdpr@skoda-auto.bg

По телефон:

+359 2 813 700

По поща:

Еуратек ООД

ул. "Хан Кубрат" 27

София 1220

Подаване на жалба

В случай, че не сте съгласни с начина, по който Еуратек ООД обработва или борави с Вашите лични данни, можете да подадете жалба на посочените по-горе контакти в компанията, или към надзорен орган :


Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел. 02/91-53-518

kzld@cpdp.bg

www.cpdp.bg