​​

Хитринки за живота с технологията Simply Clever.

Да бъдеш изобретателен помага и в живота, не само в създаването на автомобили.

Вижте повече...

Как изглежда бъдещето?

Вижте концепцията VisionS.

Как се заражда дизайна на един автомобил?

Започва от семейството.

Вижте повече...

Чувате ли ме, командире?

Вашият звезден SUPERB е готов за излитане .

Наистина ли това е ŠKODA?

Закрихме емблемата на новия SUPERB и го изложихме в чакалнята на летище.

Вижте повече...

Как една идея придобива форма?

Пътя на дизайна на един автомобил.

Вижте повече...

Искате ли да научите една тайна?

Тя е предназначена само за Вашите очи.

Вижте повече...

Нещо голямо, зелено и лъскаво?

Това са автомобилите VisionC.

Вижте повече...