Спешно обаждане

Спешно обаждане

Aко блокът за управление на въздушните възглавници отчете сериозно произшествие, автомобилът автоматично установява връзка със Спешния център на ŠKODA. Системата също така предава данни за местоположението на автомобила, посоката на пътуване, броя пътници и силата на сблъсъка. Водачът или пътник в автомобила могат също сами да се обадят за помощ, използвайки бутон, например в случай, че станат свидетели на произшествие с друг автомобил. Тази функция предоставя навременна професионална помощ в спешни ситуации. С клиентите се поддържа гласова връзка до пристигането на спешните служби.


Важно: Поддържаните езици може да се различават в зависимост от държавата.​​​ ​​​

Проверете дали услугата се предлага

Достъпността на услугата зависи от модела ŠKODA и от вида инфоразвлекателна система, инсталирана на автомобила. Някои услуги са налични само за определени държави. Свържете се с най-близкият до Вас ŠKODA център, за да научите повече.