Услугите ŠKODA Connect в европейските държави

Услугите ŠKODA Connect, представени по-долу, към момента се предлагат в следните държави:​
Валидност: 25. 11. 2016
БЕЛЕЖКА:

ŠKODA AUTO ще взема всички възможни мерки, за да постигне постоянно работещи мобилни онлайн услуги, и в случай на повреди ще осигури незабавното им отстраняване. Въпреки това, в случай на форс мажор (напр. война, природни бедствия, неблагорпиятни атмосферни условия) или поради необходима техническа поддръжка, ремонт или други действия върху техническите устройства на ŠKODA AUTO или техническите устройства  на трети страни, които предоставят данни, съдържание, информация или капацитет за пренос на данни, може да се случат временни прекъсвания, които не могат да бъдат предотвратени, смущения в работата или влошаване на качеството (скоростта) на услугите ŠKODA Connect. Освен това, интензивната паралелна употреба на  услугите ŠKODA Connect  може да доведе до намаляване на скоростта и реакцията на системата и други отделни услуги.