За да постигнем по-висока степен на удовлетвореност на потребностите на нашите клиенти от застрахователното обслужване, ние предлагаме следните услуги:
  • Завеждане на щети при настъпване на застрахователно събитие към ЗАД Алианц България.
  • Застраховки: каско, гражданска отговорност, зелена карта, добавък към застраховка за чужбина, застраховка на допълнително монтирано оборудване, дозастраховане към ЗАД Алианц България.

Нашите квалифицирани застрахователни консултанти ще ви предложат застрахователен продукт, съобразен с вашите индивидуални потребности. Те ще ви съдействат при настъпване на застрахователно събитие, ще следят вместо вас актуалността на вашата застраховкаи и ще ви информират и съдействат за своевременното и подновяване.

За контакти:
Тел. 02/813 700, вътр. 138, 128
Факс: 02/936 26 37
e-mail: v.lulcheva@skoda-auto.bg; e.kostova@skoda-auto.bg