Свържете се с нашите оторизирани търговци!

Оторизирани търговски обекти

Шкода Център София
гр.София, ул.Хан Кубрат №27, 
тел.:(+ 359 2) 813 700, 936 0738,

 
Продажби Нови Автомобили:
Иван Милов моб:         0886 901 061
Любомир Иванов моб: 0886 473 909 
Николай Лазаров моб: 0888 660 147 
Георги Димитров моб:  0890 90 10 55

 
 
Работно време:   понеделник - петък   9.00 - 19.00 ч.
                         събота                       9.00 - 16.30 ч.
                         неделя                      почивен ден
 
 
 
Продажби употребявани автомобили
Ради Трасиев моб: 0886 473 867
 
 
Работно време:   понеделник - петък   9.00 - 18.00 ч.
                         събота                       9.00 - 16.30 ч.
                         неделя                      почивен ден


Лизингов отдел: 0884 656 658
Счетоводство лизинг: 0886  473 895
факс:(+ 359 2) 936 2637,
e-mail: info@skoda-auto.bg

Работно време:   понеделник - петък   9.00 - 18.00 ч.
                         събота                       9.00 - 13.30 ч.
                         неделя                      почивен ден

 

Шоу Рум София
гр.София, бул.Тотлебен 97,
тел.:(+359 2) 953 17 51
мобилен: 0886 901 071
тел./факс: 954 11 90
e-mail: sofia.totleben@skoda-auto.bg

 
Работно време:   понеделник - петък   9.00 - 18.00 ч.
                         събота                     9.00 - 13.30 ч.
                         неделя                     почивен ден

 

Шкода Център Пловдив
гр.Пловдив, бул.Карловско Шосе
мобилен:0887 901 026; 0886 901 074; 0886 901 065
e-mail: plovdiv@skoda-auto.bg

Работно време:   понеделник - петък   9.00 - 18.00 ч.
                         събота                     10.00 - 14.00 ч.
                         неделя                     почивен ден

 

 
Шкода Център Пловдив
гр.Пловдив, бул.Васил Априлов 93
тел: 032 64 62 10
факс: 032 64 22 11
мобилен: 0886 901 065; 0886 901 074; 0887 901 026

 
Работно време:   понеделник - петък   9.00 - 18.00 ч.
                         събота                     10.00 - 14.00 ч.
                         неделя                     почивен ден


 

 

Шкода Център Варна (виж карта)                                          
гр.Варна, бул.Трети март №7
тел./факс:(+ 359 52) 503 122, 
мобилен: 0888 901091, 0886 901 067 
e-mail: varna@skoda-auto.bg

Работно време:   понеделник - петък   9.00 - 18.00 ч.
                         събота                     10.00 - 14.00 ч.
                         неделя                     почивен ден

 

Шкода Център Бургас
гр.Бургас, ул.Индустриална 47 (срещу затвора),
тел./факс:(+ 359 56) 827 383, 827 375
мобилен: 0886 901 072
e-mail: burgas@skoda-auto.bg

Работно време:   понеделник - петък   9.00 - 18.00 ч.
                         събота                     10.00 - 14.00 ч.
                         неделя                     почивен ден

 

Шкода Център Сливен
гр.Сливен, ул.Илинденско въстание №6,
тел.:(+ 359 44) 61 81 71
мобилен: 0893 646 883
факс:(+ 359 44) 61 81 69
e-mail: sliven@skoda-auto.bg

Работно време:   понеделник - петък   9.00 - 18.00 ч.
                         събота, неделя         почивни дни
                                                 
 
Шкода Център Стара Загора
гр.Стара Загора, бул. Никола Петков №63, 
мобилен: 0886 901 083
e-mail: st.zagora@skoda-auto.bg

Работно време:   понеделник - петък   9.00 - 18.00 ч.
                         
събота                     9.00 - 13.30 ч.
                         неделя                    почивен ден

Шкода Център Горна Оряховица
гр.Г.Оряховица
ул.Младост №3,
тел./факс:(+ 359 618) 2 19 20
мобилен: 0886 901 177
e-mail: g.orjahovica@skoda-auto.bg

Работно време:   понеделник - петък   9.00 - 18.00 ч.
                         събота, неделя          почивни дни


"Автолукс" ЕООД, гр.Благоевград
ул. Места №27,
тел.:(+ 359 73) 88 00 88
e-mail: blagoevgrad@skoda-auto.bg


"Фаворит" ООД, гр.Русе
ул.Славянска №17,
тел.:(+ 359 82) 82 15 35, 86 81 46,
факс:(+ 359 82) 82 15 33,
e-mail: skodaauto@mail.bg


"Бохемия Екипауто" ООД, гр.Плевен
ул.Гренадерска 34,
тел./факс:(+359 64) 832 832,
мобилен: (+359) 886 416 113,
e-mail: bohemia_ekipauto@abv.bg

Работно време:   понеделник - петък   9.00 - 18.00 ч.
                         събота                     9.00 - 13.30 ч.

 

За запитвания, мнения, препоръки и оплаквания, отправени към Вносителя:
Продажби - info@skoda-auto.bg
Следпродажбено обслужване - service@skoda-auto.bg